0
เลือกซื้อสินค้า
ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

จำนวน

ราคารวม

0

฿ 0


    นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

    ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่
    จะเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าเฉพาะกรณี
    สินค้าเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง

    หรือ ไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้น
    โดยมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าดังนี้

    - เมื่อสินค้ามาถึงและลูกค้าพบว่ากล่องพัสดุชำรุดเสียหาย
      สามารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานปฏิเสธการรับ
      และโปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบทันที

    - ลูกค้าต้องถ่ายวีดิโอไว้เป็นหลักฐาน บันกลักษณะความเสียหาย
      หรือสภาพกล่องบรรจุ และส่งให้แก่ทางบริษัทฯ

    - สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน

    - แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า
      ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว

    - แจ้งมาที่ LINE @BSRBTH

     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้า
     หากลูกค้าไม่ได้แจ้งตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

ติดต่อ